Ամսվա լավագույն ԻՀԿ

2004թ. մայիսի 1-ից հոկտեմբերի 31-ը Փրոջեքթ Հարմոնի հայաստանյան գրասենյակը, Հայաստանի դպրոցների փոխկապակցման ծրագրի շրջանակներում, մեկնարկեց Հայաստանի տասնմեկ մարզերի լավագույն ԻՀԿ-ների ամենամսյա ընտրությունը: Դպրոցներին, ԻՀԿ-ներին եւ դրանց պատասխանատուներին ընձեռնվել էր մի եզակի հնարավորույթուն հասարակայնություն ապահովելու իրենց աշխատանքային նվաճումների համար, ինչպես նաեւ հպարտորեն արձանագրելու սեփական ջանքերի առաջընթացը ընթացիկ ամսում: Յուրաքանչյուր մարզի` ամսվա լավագույն ԻՀԿ-ն որոշելու համար, մշակվել են չափանիշներ, հաշվի առնելով հետեւյան հինգ ոլորտները` համայնքային, կրթական, ադմինիստրատիվ, ինքնաֆինանսավորման եւ տեխնիկական:

Յուրաքանչյուր ոլորտ ունի հետեւյան հատկանիշները.

Համայնքային. համայնքից այցելուների քանակը; համայնքին առնչվող ծրագրերի թիվը — որակը; ԻՀԿ-ի գործունեության մեջ համայնքից ընդգրկված կամավորների առկայությունը; համայնքային ներդրումներ ինքնաֆինանսավորման նպատակով

Կրթական. ծրագրերի թիվը; մասնակիցների թիվը; ստեղծված կրթական ռեսուրսների թիվը; համակարգչային դասընթացների զարգացումը եւ օգտագործումը` օգտվելով առցանց կրթական ռեսուրսներից կամ հեռակա ուսուցման նյութերից; դպրոցական վեբ էջի թարմացման թիվը եւ որակը; սեփական նախաձեռնած կրթական ծրագրերի որակը/ թիվը եւ առնչվող թեմաները

Ադմինիստրատիվ. Կարգապահություն: ա) աշխատանքային ժամերի պահպանում; բ/ ԻՀԿ-ի ամսեկան հաշվետվությունների անթերի եւ ժամանակին մուտքագրում; գ/ ԻՀԿ-ի մատյանների ճշգրիտ եւ ժամանակին լրացում; դ/ ՓՀ-ի եւ դպրոցի համատեղ կանոնակարգի խիստ հետեւում; ե/ այս կամ այն հարցում համապատասխան պաատսխանատու անձանց հետ ճիշտ նամակագրություն; log-on համակարգի կանոնների հստակ ընկալումը եւ դրանց պարզաբանումը հաճախորդներին;

Ինքնաֆինանսավորում. ամսեկան համախառն եկամուտը; նվիրատվություն ստանալու համար կատարված քայլերը; ա) պարգեւներ; բ) գրանտեր; գ) նվիրատվություններ; դ) ԻՀԿ-ին առնչվող ծախսերի աջակցության արձանագրություններ; համայնքի համար հնարավոր վճարովի ծառայությունների թիվը եւ բազմազանությունը; ԻՀԿ-ի բարձր մակարդակի գովազդ եւ համագործակցություն լրատվական միջոցների հետ եւ այլն

Տեխնիկական.տեխնիկական կոորդինատորի կողմից արված գնահատում սարքավորումների պահպանման վերաբերյալ; ԻՀԿ-ի աշխատակիցների տեխնիկական հմտությունները եւ վերապատրաստման որակը; ԻՀԿ-ում տեխնիկական վթարների վերացումը

Բոլոր լավագույն ԻՀԿ-ները պարգեւատրվել են լրացուցիչ տեխնիկական սարքերով, անհրաժեշտ գրականությամբ եւ կրթական նյութերով:

Հաջողությամբ իրականացնելով ամսվա «լավագույն ԻՀԿ» ընտրությունները 2004 թվականի մայիս-հոկտեմբեր ամիսներին՝ Փրոջեքթ Հարմոնի կազմակերպությունը մտադիր է վերսկսել սույն գործընտացը 2005թ. ապրիլ ամսին:

Սեղմելով ստորեւ բերված հղումը, դուք կտեսնեք մայիս-հոկտեմբեր 2004 թ. լավագույն ԻՀԿ-ների ցանկը ըստ ժամանակացույցի: http://ascp.projectharmony.am/am/archive_best.php

^ Դեպի վերProject Harmony ARMENIA ECA