Ծրագրի շահառուների մասնակցության վիճակագրությունը

Ստորև ներկայացված վիճակագրությունը պատկերում է Հայաստանի դպրոցների փոխկապակցման ծրագրի շահառուների մասնակցության մակարդակը և ծրագրի գործունեության կարգավիճակը: Այս տեղեկատվությունը թարմացվում է յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ:


Հուլիս - սեպտեմբեր 2006 եռամսյակ


1. Հայաստանի տվյալները

Խմբերի անվանումները Թվերը
Գործող ԻՀԿ-ների ընդհանուր թիվը 324 (24 առանց ինտերնետ կապի)
 
ՀԴՓԾ-ի շրջանակներում վերապատրաստված ուսուցիչների ընդհանուր թիվը ~17.923
ՀԴՓԾ-ի շրջանակներում վերապատրաստված աշակերտների ընդհանուր թիվը ~63.408
ՀԴՓԾ-ի շրջանակներում ԻՀԿ-ն օգտագործող համայնքի ներկայացուցիչների ընդհանուր թիվը ~41.434
 
Այս եռամսյակում իրականացված օնլայն ծրագրերի ընդհանուր թիվը
1-Միջազգային
2-Ազգային
3-Միջմարզային
4-Ներմարզային
22 1 2 3 4
3 0 0 0
Այս եռամսյակում ՀԴՓԾ-ի օնլայն ծրագրերին մասնակցած հայ ուսուցիչների թիվը 64
ՀԴՓԾ-ի օնլայն ծրագրերին մասնակցած հայ ուսուցիչների ընդհանուր թիվը ~791
Այս եռամսյակում ՀԴՓԾ-ի օնլայն ծրագրերին մասնակցած հայ աշակերտների թիվը 163
ՀԴՓԾ-ի օնլայն ծրագրերին մասնակցած հայ աշակերտների ընդհանուր թիվը ~2,741
Այս եռամսյակում ՀԴՓԾ-ի օնլայն ծրագրերին մասնակցած հայ համայնքի ներկայացուցիչների թիվը 24
ՀԴՓԾ-ի օնլայն ծրագրերին մասնակցած հայ համայնքի ներկայացուցիչների ընդհանուր թիվը ~536


2. ԱՄՆ-ի տվյալները

Խմբերի անվանումները Թվերը
Այս եռամսյակում ՀԴՓԾ-ի ծրագրերում ներգրավված ԱՄՆ-ի գործընկեր դպրոցների թիվը 29
ՀԴՓԾ-ի ծրագրերում ներգրավված ԱՄՆ-ի գործընկեր դպրոցների ընդհանուր թիվը 118
Այս եռամսյակում ՀԴՓԾ-ի ծրագրերում մասնակցած ամերիկացի ուսուցիչների թիվը 35
ՀԴՓԾ-ի ծրագրերում մասնակցած ամերիկացի ուսուցիչների ընդհանուր թիվը 189
Այս եռամսյակում ՀԴՓԾ-ի ծրագրերում մասնակցած ամերիկացի աշակերտների թիվը 412
ՀԴՓԾ-ի ծրագրերում մասնակցած ամերիկացի աշակերտների ընդհանուր թիվը 853


Հոկտեմբեր-դեկտեմբեր 2005 Եռամսյակ


1. Հայաստանի տվյալները

Խմբերի անվանումները Թվերը
Գործող ԻՀԿ-ների ընդհանուր թիվը 324 (24 առանց ինտերնետ կապի)
 
ՀԴՓԾ-ի շրջանակներում վերապատրաստված ուսուցիչների ընդհանուր թիվը ~12.718
ՀԴՓԾ-ի շրջանակներում վերապատրաստված աշակերտների ընդհանուր թիվը ~38.118
ՀԴՓԾ-ի շրջանակներում ԻՀԿ-ն օգտագործող համայնքի ներկայացուցիչների ընդհանուր թիվը ~32.163
 
Այս եռամսյակում իրականացված օնլայն ծրագրերի ընդհանուր թիվը
1-Միջազգային
2-Ազգային
3-Միջմարզային
4-Ներմարզային
22 1 2 3 4
4 4 2 12
Այս եռամսյակում ՀԴՓԾ-ի օնլայն ծրագրերին մասնակցած հայ ուսուցիչների թիվը 108
ՀԴՓԾ-ի օնլայն ծրագրերին մասնակցած հայ ուսուցիչների ընդհանուր թիվը ~501
Այս եռամսյակում ՀԴՓԾ-ի օնլայն ծրագրերին մասնակցած հայ աշակերտների թիվը 223
ՀԴՓԾ-ի օնլայն ծրագրերին մասնակցած հայ աշակերտների ընդհանուր թիվը ~2172
Այս եռամսյակում ՀԴՓԾ-ի օնլայն ծրագրերին մասնակցած հայ համայնքի ներկայացուցիչների թիվը 55
ՀԴՓԾ-ի օնլայն ծրագրերին մասնակցած հայ համայնքի ներկայացուցիչների ընդհանուր թիվը ~405


2. ԱՄՆ-ի տվյալները

Խմբերի անվանումները Թվերը
Այս եռամսյակում ՀԴՓԾ-ի ծրագրերում ներգրավված ԱՄՆ-ի գործընկեր դպրոցների թիվը (նախորդ եռամսյակներում ընտրված խումբը մասնակցում է երկարաժամկետ ծրագրերին)
ՀԴՓԾ-ի ծրագրերում ներգրավված ԱՄՆ-ի գործընկեր դպրոցների ընդհանուր թիվը 118
Այս եռամսյակում ՀԴՓԾ-ի ծրագրերում մասնակցած ամերիկացի ուսուցիչների թիվը (նախորդ եռամսյակներում ընտրված խումբը մասնակցում է երկարաժամկետ ծրագրերին)
ՀԴՓԾ-ի ծրագրերում մասնակցած ամերիկացի ուսուցիչների ընդհանուր թիվը 189
Այս եռամսյակում ՀԴՓԾ-ի ծրագրերում մասնակցած ամերիկացի աշակերտների թիվը (նախորդ եռամսյակներում ընտրված խումբը մասնակցում է երկարաժամկետ ծրագրերին)
ՀԴՓԾ-ի ծրագրերում մասնակցած ամերիկացի աշակերտների ընդհանուր թիվը 853
^ Դեպի վերProject Harmony ARMENIA ECA